Make your own free website on Tripod.com

แผนที่จังหวัดขอนแก่น

 

คำขวัญ

" พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวบึงแก่นนคร "

ของดีของฝาก

ผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท

ผ้าไหมมัดหมี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอีสานที่มีวิธีการสร้างลายผ้าไหมด้วย วิธีโบราณสืบต่อกัน มานาน โดยนำเส้นไหมมามัดแล้วย้อมสีต่างๆตามที่กำหนด และเมื่อนำเส้นไหมที่ย้อมสี แล้วไปทอ ก็จะได้ผ้าไหมที่มีลวดลายสีสันสวยงาม กรรมวิธีมัดและย้อมเส้นไหมนี้ชาวอีสานเรียกว่า "มัด หมี่" อำเภอชนบทเป็นอำเภอที่ทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอุตสาหกรรมหลัก เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจะผ่านเลย ไปเสียมิได้ มักจะแวะชมกรรมวิธีการผลิต ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนถึง นำรังไหมมาต้มเพื่อสาว เส้นไหม เล็กๆ สีทองออกมา มัดหมี่ย้อมลวดลายจนกระทั่งทอเป็นผืนผ้าสำเร็จ อำเภอชนบทห่างจากตัวจังหวัด ขอนแก่น ประมาณ 54 กม. ไปตามถนนมิตรภาพขอนแก่น-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึง อำเภอบ้านไผ่แล้วแยกขวาไปตามถนนสายบ้านไผ่-ชนบท อีกประมาณ 10 กม.

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ บ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่

ชาวบ้านที่นี่แทบทุกครัวเรือน จะทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ และซิ่นไหม มัดหมี่ แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากคือการทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตและการทอเช่นเดียว กับผ้าไหมมัดหมี่ ลวดลายผ้าดัดแปลงมาจากสภาพแวดล้อมที่พบเห็น ผ้าฝ้ายที่นี่นับได้ว่ามีคุณภาพดี สวย งาม และราคาย่อมเยา ผู้ที่ต้องการจะแวะซื้อผ้าพร้อมทั้งชมกรรมวิธีการผลิตสามารถมาที่บ้านเมืองเพียได้ ชาวบ้านจะทอขายเองตามบ้าน บ้านเมืองเพียจะอยู่ห่างจากบ้านไผ่ 3 กม.

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ที่ศูนย์ศิลปเพื่อการพัฒนาสตรีอีสาน เป็นศูนย์ที่รวบรวมชาวบ้านในเขต อ.เมือง อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง และอ.ชุมแพ เพื่อผลิตผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้สีธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ที่มีอยู่ ในท้องถิ่น มาทำสีย้อมผ้า และจากจุดนี้เองที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์ ต้นไม้ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านนี้ไว้ตลอดไป มีหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอที่ผลิตผ้าฝ้ายทอ มือย้อมสี ธรรมชาติ ได้แก่ บ้านสุขสมบูรณ์ ในอ.ชุมแพ บ้านหัวฝาน บ้านหนองย่างแลน บ้านหนองทุ่ง ในอ. ภูเวียง บ้านโนนทอง บ้านฟาง ในอ.หนองเรือ บ้านเหล่าเกวียนหัก ในอ.เมือง และ บ้านตลาด บ้านหนองแขม ใน อ.ก้านเหลือง ผู้ที่สนใจจะไปเยี่ยมชม และศึกษากระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด สามารถเดินทางไปยังหมู่ บ้านได้ ช่วงต้นเดือนจะอยู่ในช่วงการย้อมสีผ้า ส่วนกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงของการทอ ชาวบ้านจะทำเช่นนี้ไปทุกเดือน

ประเภทอาหารแห้ง

กุนเชียง , หมูแผ่น , หมูหยอง , แหนมลับแล , ถั่วกระจก , ขนมตุ๊บตั๊บ , ถั่วตัด , ไส้กรอก , หมูยอ , แจ่ว

 

กลับ                                                                                                                                            หน้าถัดไป